0
02188307122

^ در ابزارک تایملاین خطوط اتصال وسط‌‌چین تنظیم نمی‌شود. همچنین تاریخ داخل متن افتاده^

^ ابزارک چرخش اعضاء در جهت افقی درست عمل نمی کند ^

همین ابزارک اگر در جهت عمودی تنظیم شود، نمایش داده می شود

^ ابزارک اسکرول عکس زمانی که از سمت چپ به راست می خواهد حرکت کند،‌ نمایش داده نمی شود. ^

سوال بعدی اینکه آیا این ابزارک، loop ندارد؟ و فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود؟

^ ابزارک اسلایدر هم در جهت افقی نمایش داده نمی شود ولی در جهت عمودی نمایش داده می شود. ^