0
02188307122
محتوای وبلاگ
Tamarkoz

تمرکز حواس و تغذیه مناسب

تمرکز حواس، عامل بسیار مهمی در هنگام صحبت کردن، اجرا، سخنرانی و گویندگی به شمار می‌رود. محیط، فکر و شرایط جسمی در افزایش و کاهش تمرکز فرد، تاثیر مستقیم دارند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای تقویت تمرکز و ذهن هوشیار، ...
Body-language

منظور از دانش ارتباطی و زبان بدن چیست؟

منظور از دانش ارتباطی و زبان بدن چیست؟ انسان فردیست اجتماعی و نیاز به برقراری ارتباط، امریست اجتناب ناپذیر. هر نوع ارتباط یک سخنرانی محسوب می‌شود، بخش اعظم موفقیت‌های ما در گروِ «فن بیان» است زیرا اغلب کارهای ما با ...
Paravarsh-Seda

پرورش صدا ، اولین قدم گویندگی درست

مقدمه آموختن تنفس صحیح به این معنی است که تنها با نفس کشیدن صحیح؛ حنجره عکس‌العمل سالم نشان می‌دهد و برای حرف‌زدن و خواندن آماده می‌شود. راه‌های بهبود و اثربخشی بیشتر صدا و گفتار تنفس صحیح: مهم‌ترین اقدامات برای این ...
Speech

چگونه علاوه بر داشتن بیان خوب، سخنران خوبی باشیم؟

هر یک از ما به نوبه خود یک سخنران هستیم. فقط کافیست چند نکته ظریف را مدنظر داشته باشیم تا سخنور و گوینده‌ای توانا باشیم. ۱- ظاهر مناسب چیزی که در برخورد اول مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ظاهر است و ...