دوره‌های تخصصی

microphone-with-audience

« ارسطو فیلسوف برجسته ای بود که به اهمیت سخنوری پی برد » از گذشته های دور که انسانهای اولیه در غار ها و جنگلها به صورت انفرادی زندگی می کردند هنوز زبان نیاموخته بودند و حرف زدنشان به تقلید از صدای پرندگان و حیوانات وحشی به صورت غرش و آوا و صوت بوده است و به این روش پیام خود را می رساندند. انسان منزویِ غارنشین ، بعد از سالها برای خود همتایی یافت و این گونه انسانها به صورت اجتماع در آمدند و خانواده تشکیل دادند تا از خطرات طبیعی در امان باشند.آنها دریافتند که برای رفع نیاز هایشان ناگزیرند حرف بزنند، پس مجبور شدند واژه هایی به صورت اختیاری و قراردادی بسازند و با آنها تکلم کنند. و اینگونه «زبان» در پی نیاز بشر اختراع شد و هر شهر و قبیله ای در هر جای جهان زبان مخصوصی برای سخن گفتن اختراع کرد. جوامع انسانی در پی گسترش و ارتباط وسیعتر پس از هزاران سال « خط » را اختراع کردند و ابتدا به صورت تصویری و سنگ نوشته و میخی و… ضبط شد و سپس هر کشوری ، الفبایی مخصوص برای نوشتن و خواندن به وجود آورد. توانایی خوب صحبت کردن ذاتی نیست بنابر این می توان این هنر و مهارت را از طریق گذراندن دوره های آموزشیِ فن بیان و به روش تجربی و مطالعه آموخت. فن بیان در ابتدا با آشنایی با حروف الفبا آغاز می شود و سپس پرورش یافته تا به واژه برسد و در نهایت به صورت جمله های گفتاری و نوشتاری تبدیل می شود. بسیاری از انسانها از سرمایه کم نظیر صدای خوب، برخوردارند اما خود از آن بی خبرند. درست صحبت می کنند اما نمی توانند بنویسند و یا در جمع صحبت کنند. حتی زمانی که «مبحث فن بیان» به میان می آید ، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و می گویند : «نمی توانیم» . در ادبیات فارسی شیخ اجل ، سعدی شیرازی، به دلیل قریحه عالی و دانستن هنر بیان ، به « استاد سخن » معروف گشته است. در این دوره، کلیات مبانی علم بیان و گویندگی و مقدمات سلفژ، توسط اساتید شهیر و مجرب، آموزش داده می شود. همانطورکه می دانیم الفبای گویندگی و بیان، آشنایی با زبان است. زبان فارسی خود دارای قواعد و دستور و اصولی است که در این دوره گنجانده شده است تا هنرجویان بتوانند متون خبری ، روزنامه ای و حتی شعر و متون ادبی را به راحتی بخوانند تا جاییکه حتی برای بازی در نمایشنامه های رادیویی نیز تعلیم می بینند و آماده می شوند. فنون بیان مجموعاً شامل سرفصل های: تنفس ، آشنایی با زبان بدن، تند خوانی، تمرکز، آشنایی با آواها و سبک های اصلی خوانش و کنترل صدا می باشد. از جمله مسائل مهم در دُرست صحبت کردن : میل و رغبت کافی برای این کار، قاطعیت در رسیدن به هدف که همان انتقال صحیح مفهوم مطلب می باشد، اعتماد به نفس بالا، اطلاعات عمومی کافی و دانستن واژگان مترادف جدید و کهن و آشنایی با تجربیات استادان این فن است. هنرجویان عزیزِ علاقه مند و مستعد می توانند بعد از گذراندن مقدمات و کلیات این رشته، در شاخه های تکمیلی و پیشرفته ثبت نام نموده و در همین زمینه مشغول به کار شوند. ضمناً افرادی که کلاس «فن بیان» را صرفاً جهت افزایش اعتماد به نفس و بیان رسا در کسب و کار و بازاریابی و کاهش کمرویی و اضطراب در جمع، شرکت می کنند ، قطعاً به هدفشان خواهند رسید. هدف اساسیِ برگزاری این رشته در موسسه شیواآوا، آموزش روشهای صحیح آموختن دانش بیان، گویندگی، اجرای زنده، شعر خوانی، سخنرانی و حتی صحبت در معاشرت های دوستانه است. هنرجویان پس از اتمام کلاس و ارائه کار عملی با توجه به استعدادها و فعالیت هایشان موفق به اخذ گواهینامه معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شوند.  

Butterfly-On-Microphone

بسیاری از انسانها از سرمایه کم نظیر صدای خوب، برخوردارند اما خود از آن بی خبرند. درست صحبت می کنند اما نمی توانند در جمع صحبت کنند و یا بخوانند. در این دوره، کلیات مبانی علم بیان و سلفژ، توسط اساتید مجرب، آموزش داده می شود. همانطورکه می دانیم الفبای گویندگی و بیان، آشنایی با زبان است. زبان فارسی خود دارای قواعد و دستور و اصولی است که در این دوره گنجانده شده است. فنون بیان مجموعاً شامل سرفصل های: تنفس، آشنایی با زبان بدن ، تمرکز، آشنایی با آواها و سبک های اصلی خوانش و کنترل صدا می باشد. از جمله مسائل مهم در « بیان صحیح » : انتقال صحیح مفهوم مطلب به مخاطب ، اعتماد به نفس بالا، اطلاعات عمومی کافی و آشنایی با تجربیات استادان این فن است ..

شناخت سلفژ

سلفژ، شناخت نتها، ریتم و صداسازی است. واژه فرانسوی « سلفژ » غالباً برای هنرجویان مبتدی نامانوس و غریب می نماید اما در حقیقت این واژه به معنی « نت خوانی » است. هنرجویان این دوره با کلیات و مبانی نت خوانی به صورت نظری و عملی آشنا می شوند:

  • قسمت نظری که همان آموزش کلیه علامتها و اصولی است که به منظور اجرای دقیق موسیقی در طول سالیان دراز، ابداع شده و کامل شده است.
  • قسمت عملی که همان آواز خوانی، به صورت« وزن خوانی » است . برای خواندن و نوشتن موسیقی از خط مخصوص موسیقی یا خط نت استفاده می شود که همه هنرجویان برای فراگیری اصولیِ ساز خود به آن نیاز دارند. خط موسیقی ابزار و الفبای آموزش در موسیقی است که مانند هر خط دیگری از نشانه ها و قواعد خاص خود بهره می گیرد. از آنجا که یادگیری و تسلط بر این خط نیازمند تمرین فراوان و همچنین صرف زمان کافی است از این رو هنرجویان برای کسب موفقیت باید از همان ابتدا یادگیری خط نت را در رأس کار خود قرار دهند.

دانش سلفژ در موسیقی به سه بخش کلی تقسیم می شود:

  • صداخوانی: هنرجوی این رشته، فرکانس درست نتها را می خواند. به این منظور که صدای هر نت، آنگونه که هست در گام های مختلف، خوانده می شود.
  • وزن خوانی: موسیقی، بدونِ وزن بی معناست و نظم ندارد. در این مبحث با کشش نت ها آشنا خواهند شد.
  • دیکته موسیقی : که هنرجو بعد از گذراندن دوره آموزشی می تواند هر موسیقی ای را که می شنود پیدا کند. البته این کار با تمرین بسیار حاصل می شود.

 

  • صدای انسان در علم سلفژ، به شش دسته تقسیم می شود: صدای زیر زنانه، صدای زیر مردانه، صدای متوسط زنانه، صدای متوسط مردانه، صدای بم زنانه و صدای بم مردانه.

فن سلفژ این گونه است که به هر نت از یک گام، یک سیلاب(syllab) مخصوص داده می شود . سیلابهای رایج در ایران هفت تاست و نت ها هم به همین اسم خوانده می شوند: دو- رِ- می- فا- سل- لا- سی

سلفژ به دو روش، درس داده می شود:

  • دوثابت: در این روش، هر سیلاب نام یک نت است. برای نوازندگان سازها روشِ « دوثابت »، کاربردی تر است.
  • دو متحرک: تعلیم و آموزش سلفژ به این روش، به فهم نظری و تئوری موسیقی کمک فراوانی می کند. هنرجو در این روش مفاهیم آکوردی را از طریق خواندن خود درک می کند. این روش برای آهنگسازان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

هنرجویان این دوره، به میزان ممارست و آموختن تکنیک های مرتبط به خواندن و نوشتن نت های موسیقی به صورت پی در پی و با رعایت قوانین نتها و سکوت ها، که از اساتید مجرب آموزشگاه، فرا می گیرند ضمن روشی که برای تمرین بر می گزینند در نهایت موفق به اخذ گواهینامه این دوره، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهند شد.

microphones-from-thomann

آموزش عملی و حرفه‌ای دوبله فیلم و انیمیشن…

radio

ویژه علاقه‌مندان تخصصی بازی در نمایشنامه‌های رادیویی و تئاتر…

IMG-20141027-185039

ویژه مشتاقان افزایش مهارت‌های فن بیان و اصول صحیح شعرخوانی…

teenagers-rhetoric

ویژه نوجوانانی که مستعد و علاقه‌مند به پرورش صدای خود هستند…