دوره تخصصی دوبله فیلم و انیمیشن

IMG-20141027-185039
دوره گویندگی، فن بیان و شعرخوانی
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵
Butterfly-On-Microphone-Wallpaper
دوره عمومی فن بیان و سلفژ در گویندگی
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۵
microphones-from-thomann

دوره تخصصی دوبله فیلم و انیمیشن

آموزش عملی و حرفه ای دوبله فیلم و انیمیشن
در این دوره به طرح مباحث تئوری و انجام همزمان تمرین های عملی مرتبط با اصول حرفه ای دوبله فیلم و انیمیشن خواهیم پرداخت. شرکت کنندگان پس از پایان این دوره توانایی حضور در انواع پروژه های دوبله فیلم، سریال و انیمیشن را خواهند داشت. پیش نیاز حضور در این دوره، شرکت در دوره عمومی گویندگی، فن بیان و دوبله میباشد.

اساتید:


آقایان صدرالدین شجره، بهروز رضوی، علی شجره