دوره سی و پنجم

amirnoori
آغاز برگزاری دوره های فن بیان، گویندگی و شعرخوانی
۲۵ مرداد , ۱۳۹۷
36
دوره سی و ششم
۱۷ دی , ۱۳۹۷
446712236_420424

این دوره با حضور استاد غلامعلی امیرنوری ، دکتر سمانه تیرگر فاخری و استاد سیامک شاه کرمی برگزار گردید.