دوره سی و دوم

31 asli (2)
دوره سی یکم
۱۷ اسفند , ۱۳۹۶
33
دوره سی و سوم
۲۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
35

این دوره با حضور زنده یاد استاد صدرالدین شجره ، استاد غلامعلی امیرنوری و استاد سیامک شاه کرمی برگزار گردید.